راهنمای تنظیم و نگارش مقالات مجله سیاست گذاری محیط شهری

رعایت نکات و دستورالعمل زیر برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار بموقع مجله هنگام ارسال مقالات ضروری است:

چکیده

        چاپ و انتشار مقاله هایی که در زمینه های سیاست گذاری شهری، توسعه شهرها و محیط های شهری، مدیریت سیاسی اقتصادی شهری و سایت فضایی در شهرسازی منتج به توسعه پایدار گردد. بدین منظور مجله به دلیل تخصصی بودن فقط در موضوعات مرتبط با سیاست شهری، توسعه شهری و برنامه ریزی سیاسی- اجتماعی محیط های شهری مشتمل بر موارد ذیل پذیرای مقالات می­ باشد:

*  شهر و سیاست گذاری توسعه شهری                           * کلانشهرها و سیاست شهرنشینی

* آینده پژوهی مسائل سیاسی - اجتماعی در محیط های شهری    * توریسم و سیاست گذاری توسعه شهری
  * مطالعات سیاسی و اقتصادی محیطهای شهری                *  فرهنگ سیاسی زندگی شهرنشینی

* مدیریت و حکمروایی شهری                           *سیاست و توسعه پایدار محیطهای شهری

* مشارکت شهروندان و فرهنگ شهروندی      * حقوق شهری و سیاستگذاری شهرها

* سیاستگذاری محیط شهری               * برنامه ریزی ناحیه ای و سیاست توسعه شهری

* سیاستگذاری رفاه اجتماعی در شهرها        * اقلیم شناسی محیطهای شهری

* جریان های رفتاری - اجتماعی و سیاسی در محیطهای شهری  * ژئوپولتیک شهری  

 * مکاتب اجتماعی - سیاسی و توسعه شهری   * دیپلوماسی شهری

*مشارکت سیاسی - اجتماعی شهری    * نظریه پردازی سیاسی - اقتصادی شهر

 

واژه­های کلیدی: شامل 4 تا 5 واژه که باید به نحوی تعیین شوند که بتوان از آنها جهت تهیۀ فهرست موضوعی (Index) استفاده نمود. این واژه ها باید با کاملاً از هم جدا شوند.

مقدّمه

  فرمت الگوی حاضر در وب سایت نشریّۀ (juep.iaushiraz.ac.ir)، به صورت فایل ورد قرار داده شده است. پیشنهاد  می­ شود قالب مذکور را دانلود نموده و محتویات مقالۀ آماده شده خود را در قالب آن تنظیم نمایید.

- مقالات ارسالی که شرایط پذیرش اولیه توسط هیأت تحریریه محترم مجله را احراز کنند برای داوران خبره در آن موضوع ارسال می­شوند. داوران محترم، جدای از ارزشیابی کیفی مقالات، راهبردهای سازنده ای پیشنهاد می­کنند پیشنهادهای داوران محترم به طور کامل، اما بدون نام و نشان داور، برای نویسنده مقاله ارسال خواهد شد.

- مقالات ارسال شده برای انجام اصلاحات، در صورت عدم دریافت پاسخ از سوی نویسنده در تاریخ معین شده (حداکثر 14 روز که در موارد به درخواست نویسنده قابلیت افزایش خواهد داشت) و همچنین مقالات رد یا انصراف داده شده، پس از دو ماه از مجموعه آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچ‌گونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.

- مجله حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می دارد.

- مسؤولیت صحت و سقم مطالب مقاله ارسال شده به‌ لحاظ حقوقی بر عهده نویسنده یا نویسندگان است و لزوماً نظر و یا مطلب مسئولین مجله نمی­باشد.

- مقاله باید حاصل کار پژوهشی و علمی نویسنده (ها) باشد و لزوماً به تولید علم و معرفت جدید منجر شده باشد. مجله از مقاله‌های مستخرج از رساله دکتری، پایان نامه‌های برجسته و طرح‌های تحقیقاتی مستقل در صورتی که با رعایت اصول و معیارهای روش تحقیق علمی در حوزه مربوطه باشد، و از نوآوری نظری یا روش­شناسی برخوردار باشد، استقبال می‌کند.

- مقالات مروری (Review Articles) از نویسندگان مجرب و صاحب مقالات پژوهشی در زمینه­های مورد بحث به شرطی پذیرفته می­شود که منابع متنابهی مستند تحقیق قرار گرفته باشد و از اساتید صاحب نام کشور باشد.

- مجله از مقالات نظری که به نقد و بررسی عالمانه نظریه­های علمی و گزاره­ها و مدل های نظری موجود و نیز ابداع و یا ارائه مدل ها و نظریه­های علمی جدید توسط صاحبنظران و اساتید برجسته می­پردازد، استقبال می­نماید. در مورد مقالاتی که توسط دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری با همکاری اساتید راهنما و یا مشاور تهیه می­ شود، ضرورتاً می­بایست با مسئولیت علمی استاد راهنما به مجله ارسال گردد؛ در غیر اینصورت در هیئت تحریریه قابل طرح نخواهد بود.

-  مجله از پذیرش مقالات تألیفی و ترجمه­ای برای چاپ معذور است.

- مقاله ارسال شده نباید قبلاً در هیچ نشریه داخلی یا خارجی و یا مجموعه مقالات خارجی چاپ شده باشد، هیئت تحریریه انتظار دارد نویسندگان محترم تا هنگامی که جواب پذیرش از نشریه نرسیده است، مقاله خود را به نشریه دیگری برای چاپ و یا بررسی ارسال نکنند.

- مقالات فارسی با قلم 12B Lotus  و مقالات انگلیسی با قلم نازک 12 Times New Roman با نرم افزار Word تحت Windows Xp تهیه شود. مقالات روی کاغذ A4 (با حاشیه از بالا  3.5 ، پایین 3 ، راست و چپ 3 سانتی­متر) تایپ گردد. فواصل بین خطوط به صورت Single باشد. 

- حجم مقاله شامل متن، شکل‌ها، جدول‌ها، نقشه­ها، منابع و چکیده لاتین با رعایت استاندارهای حروفچینی مجله می­بایست نهایتاً از 16 صفحه بیشتر نشود. (چنانچه از این مقدار بیشتر گردید دفتر نشریه هیچ مسئولیتی در قبال بررسی و چاپ نشدن نخواهد داشت).

- نویسندگان گرامی،مقالاتی که مطابق فرمت و الگوی تدوین شده مجله تهیه نشده باشندبه نویسنده بازگردانده شده و در فرآیند ارزیابی قرا ر نخواهدگرفت.

پیشینه و مبانی نظری تحقیق:

      مقالات پذیرفته شده در مرحله اولیه تأیید می­بایست یه صورت زیر تدوین گردد :

- ساختار مقاله باید به صورت علمی مشتمل بر عنوان، چکیده فارسی (350-250 کلمه خلاصه­ای از مقدمه، روش تحقیق، یافته­ها و نتیجه­گیری)، واژههایکلیدی،مقدمه (مشتمل بر طرح مسئله، سؤالات، فرضیه ها و ... تحقیق)، پیشینهتحقیقومبانینظری، موادوروشتحقیق، بحث و یافته­هایتحقیق، نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها، منابعومأخذ باشد.

- برای مقالات فارسی، عنوان مقاله باید موجز، کوتاه و بازگوکننده موضوع مقاله باشد و با قلم 16 B Lotus  تایپ گردد. نام نویسنده نیز با قلم 12 B Lotus ، عنوان علمی یا شغلی او نیز با قلم 11 B Lotus  در زیر صفحه اول مقاله ذکر شود. ذکر نام نویسنده مسؤول مقاله در صفحه مشخصات نویسندگان ضروری است.

- چکیده مقالات فارسی با قلم 11 B Lotus ، چکیده انگلیسی با قلم 11Times New Roman سیاه و تمامی عنوان‌های در متن با قلم Bold نوشته شود.

- برای مقالات انگلیسی، عنوان با قلم 14 Times New Roman، نام نویسنده مقاله با قلم سیاه 12Times New roman عنوان علمی یا شغلی او با قلم 12 Times New Roman نازک در زیر صفحه چکیده لاتین مقاله ذکر شود. ضمناً آدرس الکترونیکی و شماره تلفن نویسنده مسئول مکاتبات در پاورقی آورده شود.

- زیرنویس­ها باید با خط B Lotus 10 Regular (ساده) تایپ گردد. زیرنویس­های انگلیسی نیز با خط Times New Roman و سایز 10 Regular تایپ شود.

- لازم است مقدمه از صفحۀ دوم آغاز شود. متن مقدمه باید یکدست و بدون زیربخش (زیرتیتر) باشد. یعنی محتوای بیان مسأله، سؤال­های تحقیق، فرضیه ها، ضرروت شناسی تحقیق باید بدون زیرتیتر و پیوسته با مهارت علمی و با پاراگراف­بندی منظم و صحیح در مقدمه گنجانده شود. از تیتربندی مقدمه جداً خودداری نمایید.

موادوروشتحقیق:

- نویسندۀ محترم لازم است به صورت دقیق به نوع تحقیق، شیوه و ابزار گردآوری داده­ها اشاره نماید. سال­ها، ماه­ها و روزهایی که داده­ها را استفاده نموده باید دقیقاً اشاره نماید. سپس نحوۀ پردازش داده­ها، چگونگی تأیید روایی، پایایی و استانداردسازی پرسشنامۀ تحقیق­ و ... اشاره نماید. لذا استفاده از منابع معتبر با داده­های صحیح و قابل دسترس، لازم و ضروری است. آدرس دقیق منابع باید آورده شود. اگر از نمونه­گیری استفاده نموده حتماً لازم است روش نمونه­گیری، دلیل استفاده و نحوۀ انتخاب تعداد نمونه را به صورت کمّی و کیفی دقیقاً اشاره نماید. یادآوری می­شود در این قسمت از آوردن توضیحات اضافی و غیر ضروی که جنبۀ آموزشی دارد، پرهیز شود. همچنین ابزار سنجش و تحلیل داده ها، شاخص ها و متغیرهای تحقیق مورد اشاره واقع شود.

- در این قسمت لازم است به تمامی مدل­ها، روش­ها و الگوریتم­ها (روابط ریاضی) که در تحقیق از آنها استفاده شده، اشاره شود. نویسنده لازم است با شماره بندی روابط ریاضی به شکل زیر، توضیحات لازم و رفرنس آنها را بیاورد.

- تمامی روابط باید در نرم­افزارهای مخصوص که در ورد هم وجود دارد، تایپ شود. از کپی پیست نمودن فرمول­ها و روابط به صورت عکس جداً خودداری نمایید. 

رابطۀ (1)                                                                                    µcom = (fuzzy total) γ

محدوده موردمطالعه: (درصورتی که مقاله مورد شناسی باشد)

    در این قسمت به معرفی منطقه مورد مطالعه به لحاظ سیاسی- جغرافیایی و جمعیتی به صورت خلاصه پرداخته شود.

- در تنظیم جداول، نقشه و شکل­­ها رعایت نکات زیر الزامی است:

الف ­ـ اطلاعات جداول نباید به­ صورت شکل و یا نمودار در مقاله ­تکرار شوند. شماره و عنوان در بالای­ جدول ذکر گردد. در صورت اخذ جداول و شکل­ها از منابع دیگر، ذکر منبع در زیر جداول و شکل­ ها الزامی است. درعین حال جداول،نقشه ­ها، نمودارها واشکالی که توسط نویسنده یانویسندگان تولیدگردید هنیز مأخذآن به نویسنده یانویسندگا نارجاع داده شود. بطورمثال (منبع: مطالعات نویسندگان، 1395).جداول نیز باید به شکل کاملاً ساده تهیه و تنظیم شوند و از قالب­بندی رنگی در آنها استفاده نشود (از فرمت Table Grid استفاده شود). عنوان جداول باید به صورت جدول1، جدول2- و ... و با قلم  B Lotus10 Regular (ساده و بلد) در بالای آنها آورده شود.

ب ـ هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به خود باشد، چنانچه تمام ارقام جدول دارای واحد یکسان باشند، می‎توان واحد را در عنوان جدول ذکر نمود.

ج ـ توضیحات اضافی عنوان و متن جدول، به ­صورت زیرنویس ارائه گردد. همچنین عرض شکل­ها و جداول نباید از حاشیۀ صفحات بیشتر شود. در صورت پیشامد، لازم است به هر شکل ممکن این مهم توسط نویسنده حل شود، در چند جدول ترسیم شود.

د- شکل­ها و نمودارهای مقاله حتماً اصل و دارای کیفیت مطلوب و به صورت سیاه و سفید باشند. فایل اصلی شکل­ها (تحت PDF، Excel، Word) و با دقت dpi 600 ارائه گردد. عکس‎ها باید واضح، خوانا، دارای مقیاس و با کیفیت مناسب و مطلوب (300 تا 500 dpi) در یکی از فرمت­های gif pdf, jpg, png, tif, تهیه شده باشند. اندازه قلم­ها خصوصاً در مورد منحنی­ها (Legend) به گونه­ای انتخاب شوند که پس از کوچک شدن مقیاس شکل برای چاپ نیز خوانا باشد. مأخذ شکل در داخل پرانتز (منبع: شکوئی، 1387: 50) در زیر آنها آورده شود.

 

شکل 2- محدوده خدمات­ رسان ی آتش­نشانی و شبکه دسترسی کلان­شهرتهران در سال1384 (ترسیم: نگارندگان)

جدول 1- مساحت کلف ضا ساختمانی درمناطق کلان­شهرتهران

مناطق

محدوده خدمات­رسانی (m1)

کل فضای ساختمانی (m2)

1

12082452

21882376

2

9822563

25368340

3

7584865

17941245

(منبع: رضوی، 1397: 23)- یا منبع: مطالعات میدانی نویسندگان، 1397.

- از آوردن نقشه­های غیر استاندارد و با کیفیت پایین (نظیر تهیه نقشه در نرم­افزار Paint و شبیه این جداً خودداری نمایید. تمامی نقشه­ها بایستی در یکی از نرم­افزارهای GIS و با کیفیت و استانداردهای یک نقشۀ جغرافیایی (دارای سیستم مختصات، راهنما، جهت­نما، مقیاس و ...) تهیه شده و با رزولوشن بالا Export گردد. و در متن به آنها ارجاع داده شود.

بحث وارائه یافته­ ها:

- نویسنده می­تواند از یکی از واژه­های بحث و یا مباحث و یافته­ها استفاده نماید. متناسب با محتوای مباحث و یافته­های هر مقاله، نویسنده می­تواند بخض مباحث و یافته­ها را تیتربندی نماید. (از شماره بندی تیترها جداً خودداری نمایید؛ لذا فرمت پایان­نامه­ای یا رساله­ای را در این قسمت اجرا نکنید).

- هر مقاله نیازمند اصلاحات نگارشی و ویرایشی، خصوصاً در به­کارگیری علائم سجاوندی است و لازم است که نویسندۀ محترم بر اساس جزوۀ «دستورخط فارسی» فرهنگستان زبان فارسی مقاله را مورد بازنگری قرار دهند.

- مقاله باید سلیس، روان و از نظر دستور زبان صحیح باشد و در انتخاب واژه­ها دقت کافی شده باشد. برای مثال نباید از واژه­های عربی (هذا) استفاده شود. همچنین پاراگراف بندی متن مقاله می­بایست کاملاً رعایت گردد و تمامی قواعد ادبی (آیین نگارش فارسی) و ویراستاری ادبی و علمی باید رعایت گردد.

- در متن فارسی باید تا حد امکان از معادل فارسی کلمات لاتین استفاده شود و چنانچه معادل فارسی با اندازه کافی رسا نباشد، می­توان با ذکر شماره در بالای معادل، عین کلمه لاتین را در زیرنویس آورد.

-          از گیومۀ  فارسی «» استفاده شود. نه گیومۀ غیر فارسی " ".

-          قبل از پرانتزها و گیومه ­ها، بین کلمۀ قبل و بعد بیرون از پرانتز و گیومه، یک Space گذاشته شود ولی علامت پرانتزها و گیومه­ها به کلمات یا شماره­های درون آنها چسبیده باشند؛ مثال: این مقاله در مجلَۀ «فرهنگ و رسانه» چاپ شده است.

-          کاما، نقطه، دو­نقطه، نقطه ویرگول به کلمات پیش از خود چسبیده باشد و به واسطۀ یک Space از کلمات بعدی فاصله داشته باشد.

-          کلیۀ منابع درون متن، داخل پرانتز قرار داده شود و به صورت (مولف، سال: صفحه) آورده شوند.

-          برای کلمات مختوم به های غیر ملفوظ، در حالت مضاف و موصوف، از علامت «ۀ» استفاده شود:

خانۀ من، نامۀ او، خانۀ خوب، زندگی­نامۀ، جامعۀ، مقایسۀ و ...

-          ترکیباتی مثل: زمینه بررسی، پیشینه تحقیق، رابطه خدا به صورت: زمینۀ بررسی، پیشینۀ تحقیق، رابطۀ خدا نوشته شوند.

-          در موارد لازم و مواردی که موجب ابهام می­شود، علامت تشدید گذاشته شود؛ مثال: علی، علّی / مبین، مبیّن

-          «نیم­فاصله» در موارد لازم رعایت شود؛ مثال:

افعال استمراری: «می­رود» به­جای «می رود»، افعال اسنادی مانند «نوشته­است» به­جای «نوشته است»، افعال مرکب مانند «به­کار­بردن» به­جای «به کار بردن» و کلمات مرکب مانند «باستان­شناسی» به­جای «باستان شناسی»، «کریم­خان» به­جای «کریم خان»، «طبقه­بندی» به­جای «طبقه بندی»، «نجیب­زادگی» به­جای «نجیب زادگی» ی نکره/ وحدت مانند «جامه­ای» به­جای «جامه ای» ... نوشته شود. «های» جمع، پسوند فعل­ها، و کلمه­هایی که از دو یا چند جزء تشکیل شده­اند، با استفاده از نیم­فاصله به صورت جدا نوشته شوند.

-          متن خالی از اشتباهات تایپی و املایی باشد.

-          صرفاً بین سرتیترهای اصلی و خط / شکل/ جدولِ قبلی باید یک نیم­فاصله ایجاد شود. این کار را با استفاده از نگه داشتن همزمان کلیدهای Ctrl+0 انجام دهید.

نتیجه­ گیری وارائه پیشنهادها:

- نتیجه­گیری باید حاصل نتایج برآمده از بحث و یافته­های تحقیق حاضر باشد؛ لذا لازم است نتیجه­گیری توسط نویسنده و با بیان علمی، موجز و جامع و البته به صورت تبیینی-تحلیلی آورده شود. بلافاصله در پایان نتیجه­گیری، نویسنده می­تواند پیشنهادهای خود را مبتنی بر نتایج تحقیق و به دور از کلی گویی به صورت تیتروار ارائه دهد. به پیشنهادها، سرتیتر جداگانه ندهید؛ بلکه آن را متصل به نتیجه­گیری بیاورید.

- از انتقال و کپی پیست مطالب تکراری، شکل­ها و جداول موجود در مباحث و یافته­ها به قسمت نتیجه­گیری جداً خودداری نمایید. نویسنده می­تواند نتایج و همچنین پیشنهادها را به صورت تیتروار با یک سایز کوچک­تر از سایز معمولی متن اصلی بیاورد.

منابع و مآخذ:

- منابع و مأخذ باید به صورت درون متنی و همچنین در پایان مقاله ذکر شوند.

- فهرست منابع باید در صفحۀ بعد از نتیجه­گیری آورده شود. در بخش فهرست منابع کلیه رفرنسهایی که درون متن آورده شده است به صورت لاتین و ترجمه شده (in persian) به صورت نظاموار و بر اساس حروف الفبا لاتین با قلم Times New Roman11 تایپ شود.

- شیوه ارجاع در داخل مقاله باید به سبک APA و یا شیکاگو باشد و منابع مورد استناد در داخل متن با ذکر نام‌خانوادگی، سال انتشار و شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود.

مانند :   (Rezvani, 2016: 47).           یا            (Tacoli, 2011: 6-7). با فونت شماره 11.

برای منبعی با دو نویسنده: (Ebrahimzadeh and Mosavi, 2013: 8)   یا  (Rondinelli & Johnson, 2013: 6).

برای منبعی با بیشتر از دو نویسنده:                     (Shakoor et al, 2018: 12)

 یا                                                             (Richard et al, 2016: 754). 

- در روش ارائه منابع و مأخذ در انتهای مقاله به صورت :

الف. برای کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان، (سال انتشار): عنوان کتاب، شماره جلد، نام ناشر، نوبت چاپ، محل انتشار.

نمونه کتاب :

Fritsch, M. (2002). Measuring the quality of regional innovation systems: a knowledge productionfunction approach. International Regional Science Review, 25(1), pp: 86-101.

ب. برای نشریه: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان (سال انتشار): «عنوان مقاله»، نام نشریه، دوره، محل چاپ، صفحات.

نمونه نشریه:

Ali Ahmadi, Alireza., Monajemzadeh, Sayed Saeed., Sadeghi, Mohammad-Ebrahim and Nozari, Hamed (2012). "Forming a Framework for the Development of Regional Innovation Systems Based on the Successful Experiences of Other Countries", Tomorrow's Management Research Journal. 2(33), 5-16.

نمونه انگلیسی نشریه :

- Coppola, E. and F. Giorgi, (2010):An assessment of temperature and precipitation change projections over Italy from recent global and regional climate model simulations. International Journal ofClimatology, 30, pp: 11-32.

- در صورت استفاده از منابع اینترنتی، علاوه بر رعایت روش ذکر منبع که توضیح داده شد، نشانی اینترنتی منبع نیز در ادامه آورده شود، و سپس داخل پرانتز تاریخ مراجعه اینترنتی قید شود.

- نحوۀ درج منابع و مآخذ در فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا خواهد بود و حداقل منابع مورد استفاده نباید از 20 منبع کمتر باشد. 

 تبصره: درصورت استفاده ازپایان نامه های دانشجویی،ذکرنام استاد راهنما،عنوان رشته و نام دانشگاه مربوط،الزامی است.

چکیده مبسوط انگلیسی:

- چکیدة انگلیسی می­بایست در پایان مقاله (بعد از فهرست منابع) و در یک صفحه جداگانه و در فرمت ذیل تایپ شود. البته لازم به توضیح است که در فاایل اصلی مقاله که باید بدون نام نویسندگان باشد، باید اسامی و افلی­ایشن (مشخصات) نویسندگان از ابتدای چکیده­ها و در داخل شکل­ها و جداول حذف شود.

- همچنین برای نمایه شدن مجله در بانک‌های اطلاعاتی بین‌المللی، لازم است چکیده گستردهExtended Abstract,  و تمام نمای انگلیسی بین 950 تا 1100 کلمه باشد و حاوی Introduction, Methodology, Results and discussion, Conclusion  باشد، به طوری که بتوان آن را به‌صورت جداگانه به چاپ رساند. نیازی به ارسال این دو فایل (چکیده مبسوط فارسی و انگلیسی) در هنگام ارسال اولیه مقاله به مجله نیست. زمانی که مقاله توسط داوران محترم تآیید و پذیرفته شد و از طریق مدیریت نشریه فایل نهایی قابل انتشار از شما درخواست گردید، لازم است این دو فایل را ارسال کنید.