آدرس: شیراز، کیلومتر ۵ شهر صدرا، پردیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، دفتر نشریه

زمان تماس: از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12-10

تماس با نشریه برای پیگیری مقالات و ... صرفاً از طریق سامانه مجله و صفحه شخصی  فرد انجام گیرد .در صورت ضرورت  می توانید از طریق


آدرس ایمیل مدیر مسئول مجله: journal.juep@gmail.com


تلفن: ۳۶۴۱۰۰۴۱-۴۴-۰۷۱      نمابر: ۳۶۴۱۰۰۵۹-۰۷۱
صندوق پستی: ۷۱۹۹۳-۵ ، ۷۱۹۹۳-۳ ، ۷۱۹۹۳-۲ ، ۷۱۹۹۳-۱

کد پستی : ۷۱۹۸۷-۷۴۷۳۱


فقط چهار کاراکتر ابتدایی را وارد کنید.
CAPTCHA Image